Educatie

Jongeren groeien op met beelden. Ze kijken naar vloggers, gamers en ‘influencers’ op TikTok, Instagram en YouTube. Natuurlijk wordt ook op scholen veel gebruik gemaakt van beeldmateriaal ter ondersteuning van het lesprogramma. Hierdoor zijn beelden inmiddels – naast gesproken en geschreven taal – dé manier waarop we met elkaar communiceren én een beeld vormen van onszelf en de wereld om ons heen.

Is het door dit overdadige aanbod nog mogelijk om bewust te kijken naar beeld? Wat wil de maker van het beeld je vertellen? Waarom trekt het je aandacht? Waarom ontroert het je? Waarom snap je het zonder woorden?

Educatie

Naast de schoolvoorstellingen tijdens het festival ontwikkelt het IFFG educatieve programma’s voor het onderwijs door het jaar heen. Het team denkt en organiseert graag mee met de filmactiviteiten voor en via school. Er kunnen bijvoorbeeld ook gastcolleges en workshops worden georganiseerd. Bij de keuze van het aanbod wordt gelet op de beschikbare lesmaterialen of -pakketten en actuele thema’s. 

Educatie
Educatie